De grote parochiezaalenquête

enquetewebsiteBegin november 2014 ontvingen alle inwoners van Nederokkerzeel een papieren vragenlijst in de bus. Respondenten konden kiezen om de vragenlijst op papier of online in te vullen. In totaal namen er 81 mensen deel aan het onderzoek, 74% van hen vulde de enquête online in. De vragenlijst werd door 49 vrouwen (60%) en 32 mannen (40%) ingevuld.

Op basis van de respons op deze enquête voelt men al duidelijk aan dat de parochiezaal van Nederokkerzeel “leeft”. Dit gevoel wordt bevestigd door 96% van de respondenten die zeggen dat aanwezigheid van een parochiezaal in Nederokkerzeel eerder tot heel belangrijk is. Daarnaast blijkt uit de evaluatie van de verschillende aspecten van de parochiezaal dat de zaal dringend aan renovatie toe is. Het sanitair, de keuken, de verlichting en het meubilair zijn de aspecten die erg dringend gerenoveerd dienen te worden. Uit de open antwoorden van de respondenten op de vraag “wat er zeker gerenoveerd moet worden”, wordt echt duidelijk hoe belangrijk deze renovatie is. Lees hier het volledige rapport van de enquête.